Välkommen till Econovas bildbank!

Här kan du finna alla bilder som tillhör Econova. Du kan ladda hem, ladda upp och hantera egna korgar med bilder berorende på vilka rättigheter du har fått. Vill du ha tillgång till dessa bilder, skapa ett konto genom att klicka på knappen till höger.

Velkommen til Econovas billedbank!

Her kan du finde alle billeder som tilhører Econova. Du kan downloade, uploade og arbejde med egne mapper alt efter hvilke rettigheder du har fået. For at komme ind i Billedbanken skal du registrere dig til højre for denne tekst.

Användarvillkor

Nedanstående villkor gäller alla bilder och annan media som levereras eller laddas ner från Econovas bildbank. När du laddar ner bilder och/eller annan media accepterar du också dessa Användarvillkor.

Pris

Bilder och filmer kan användas utan kostnad.

Användning

Användaren får en icke-exklusiv rätt att använda bildmaterial i bildbanken. Bilder och annan media får användas för redaktionellt bruk i alla typer av tryckta och digitala medier, med undantag för att:

  • Lämna eller sälja nedladdat material vidare till tredje part.
  • Inkludera bilder eller annan nedladdad media i eget arkiv eller göra dem tillgängliga på annat sätt.
  • Använda spider, crawler eller andra automatiska verktyg för att ladda ner bilder och filmer.
  • Använda bilderna på ett kränkande eller annat opassande sätt.

Copyright (upphovsrätt)

Användaren får endast använda bildmaterialet på det sätt som anges i dessa Användarvillkor. Den icke-exklusiva rätten att använda bildmaterial i bildbanken innebär inte att någon upphovsrätt till bildmaterialet överförs till användaren eller att användaren erhåller någon annan immateriell rättighet till bildmaterialet. Econovas fotografer innehar rätten att förfoga över bildmaterial och copyright (upphovsrätt).

Byline

När du trycker eller visar bilder och annan media ska byline användas, till exempel:

  • Foto: Econova
  • Foto: Weibulls, weibulls.com
  • Foto: Hammenhögs, hammenhogs.com

Motsvarande krav gäller även för rörlig media.